صلح عمری مزایا و معایب آن

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ تعداد بازدید : 1360

صلح عمری چیست؟

صلح عمری یا معامله عمری، قراردادی است که به موجب آن، مالک یک مال، حق انتفاع از آن مال را برای مدت عمر خود یا عمر شخص دیگری به دیگری منتقل می‌کند. به عبارت دیگر، مصالح (مالک) مال خود را به طور رایگان به متصالح (شخصی که حق انتفاع را دریافت می‌کند) می‌دهد، اما با این شرط که متصالح تا زمانی که مصالح زنده است، حق استفاده و بهره‌برداری از مال را داشته باشد. پس از فوت مصالح، مال به طور کامل به متصالح منتقل می‌شود.

صلح عمری یک عقد معین از عقود تملیکی است که در آن، مالکیت عین مال به دیگری منتقل نمی‌شود، بلکه صرفاً حق انتفاع از آن مال منتقل می‌شود. بنابراین، مصالح همچنان مالک عین مال باقی می‌ماند و می‌تواند در طول حیات خود، نسبت به آن مال هرگونه تصرفی داشته باشد، مثلاً آن را اجاره دهد یا بفروشد.

صلح عمری

صلح عمری در حقوق ایران پذیرفته شده است و شرایط و آثار آن در قانون مدنی ایران، مواد ۷۶۵ تا ۷۷۰، بیان شده است.

شرایط صلح عمری

 • اهلیت طرفین: طرفین صلح باید عاقل، بالغ و رشید باشند.
 • مشروعیت موضوع صلح: موضوع صلح باید مشروع باشد، یعنی مال مورد صلح باید مال غیرمنقول یا منقول قابل نقل و انتقال باشد.
 • عدم مخالفت با قوانین و مقررات: صلح نباید مخالف قوانین و مقررات باشد.

آثار صلح عمری

 • انتقال حق انتفاع از مال به متصالح: به موجب صلح عمری، حق انتفاع از مال به طور کامل به متصالح منتقل می‌شود. بنابراین، متصالح می‌تواند از مال مورد صلح به هر شکلی که بخواهد استفاده کند، مثلاً آن را اجاره دهد یا بفروشد.
 • بقای مالکیت عین مال در مصالح: مالکیت عین مال در مصالح باقی می‌ماند و متصالح صرفاً حق انتفاع از آن مال را دارد.
 • انتقال مالکیت عین مال به متصالح پس از فوت مصالح: پس از فوت مصالح، مالکیت عین مال به طور کامل به متصالح منتقل می‌شود.

مزایا و معایب صلح عمری

مزایا

 • امکان تعیین تکلیف برای اموال مالک پس از فوت: صلح عمری یکی از راه‌های تعیین تکلیف برای اموال مالک پس از فوت است. به این ترتیب، مالک می‌تواند مشخص کند که پس از فوت، مال مورد نظر به چه کسی منتقل شود.
 • پرداخت مالیات کم در مقایسه با سایر قراردادها: مالیات صلح عمری نسبت به سایر قراردادهای تملیکی، مانند هبه و وصیّت، کمتر است.
 • امکان انتفاع مالک از ملک صلح شده تا زمانی که در قید حیات بوده: در صلح عمری، مالکیت عین مال در مصالح باقی می‌ماند. بنابراین، مصالح می‌تواند تا زمانی که زنده است، از ملک مورد صلح استفاده کند.

معایب

 • عدم امکان انتقال حق انتفاع به دیگری توسط متصالح: متصالح نمی‌تواند حق انتفاع از مال صلح شده را به دیگری منتقل کند.
 • امکان سلب حق انتفاع از متصالح توسط مصالح: مصالح می‌تواند در طول حیات خود، حق انتفاع از مال صلح شده را از متصالح سلب کند.
 • امکان فسخ صلح توسط مصالح: مصالح می‌تواند صلح عمری را در طول حیات خود، فسخ کند.

نمونه‌هایی از صلح عمری

 • پدری که قصد دارد پس از فوتش، ملک خود را به فرزندش منتقل کند، می‌تواند ملک خود را به صورت صلح عمری به فرزندش منتقل کند. در این صورت، فرزند می‌تواند از ملک استفاده کند، اما پس از فوت پدر، ملک به طور کامل به او منتقل خواهد شد.
 • فردی که قصد دارد پس از فوتش، ملک خود را به یک خیریه منتقل کند تا از منافع آن برای امور خیریه استفاده شود، می‌تواند ملک خود را به صورت صلح عمری به خیریه منتقل کند. در این صورت، خیریه می‌تواند از ملک استفاده کند، اما پس از فوت فرد، ملک به طور کامل به خیریه منتقل خواهد شد.

نتیجه‌گیری

صلح عمری یک قرارداد حقوقی است که می‌تواند برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. این قرارداد دارای مزایا و معایبی است که باید قبل از انجام آن، به دقت بررسی شوند.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

آخرین آگهی های خرید و فروش ملک

آخرین آگهی های رهن و اجاره ملک

phone-sib